Συνοπτική παρουσίαση κλινικής εμπειρίας

download.jpg
IMG_4098.jpg
IMG_4103.jpg
IMG_4099.jpg
IMG_4099.jpg
IMG_4104.jpg
IMG_4111.jpg
IMG_4107.jpg
IMG_4108.jpg
IMG_4109.jpg
IMG_4109.jpg

    Καρδιοχειρουργός,

    Καρδιοχειρουργική Κλινική 

    Ευρωκλινική Αθηνών

    (04/2019-σήμερα)

    Clinical Fellow in Cardiac Surgery

    Department of Cardiovascular Surgery      

    Mount Sinai Hospital, New York, USA

    (12/2017-12/2018)

    Senior Clinical Fellow (SpR) in Adult Cardiac Surgery

    Department of Cardiac Surgery

    Barts Heart Centre

    St. Bartholomew’s Hospital

    London, United Kingdom

    (08/2016-11/2017) 

    Senior Clinical Fellow (SpR) in Adult Cardiac Surgery

    Department of Cardiac Surgery

    Guy's and St. Thomas’ Hospital

    London, United Kingdom

    (08/2015-08/2016)

               

    Clinical Fellow (SpR) in Adult Cardiac Surgery                      Department of Cardiac Surgery

    Guy's and St. Thomas’ Hospital

    London, United Kingdom

    (07/2012-07/2015)

    Συνεργάτης Καρδιοχειρουργός ,                                                Καρδιοχειρουργικό Τμήμα

    Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

    (07/2011-06/2012)

  

   

    Ειδικευόμενος  Καρδιοχειρουργικής  

    Β Καρδιοχειρουργικό Τμήμα                                                      Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Αθηνών

    (05/2009-05/2011)

    

    Ειδικευόμενος  Χειρουργικής Θώρακος                                  Θωρακοχειρουργικό Τμήμα                                 

    Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά       

    “ΜΕΤΑΞΑ” (04/2007-04/2009)

  

 

    Ειδικευόμενος  Γενικής  Χειρουργικής                                    Β Χειρουργικό Τμήμα                                       

    Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομειό Πειραιά         

    “Τζάνειο” (04/2004-01/2007)

    

 

    Υπόχρεος Υπηρεσίας Υπαίθρου                                                  Περιφερειακό Ιατρείο Παύλου

    Κέντρο Υγείας Αλιάρτου

    (01/2003-12/2003)

 

    Υπόχρεος Υπηρεσίας Υπαίθρου                                                  Τρίμηνη υποχρεωτική άσκηση

    (Παθολογία-Χειρουργική-Καρδιολογία)

    Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Λιβαδιάς

    (09/2002-12/2002)