Ανακοινώσεις σε Διεθνή συνέδρια

 

 1. Harky A, Antoniou A, Shi Kai Chan J, Ho C, Wong M, Al Nasiri R, Bashir M. Acute type B thoracic dissection, open or endovascular? A systemic review and meta- anlysis. ACTS 26-2t April, New York, USA.
   

 2. Antoniou A, Bashir M, Adams B, Felderchof J, Balthmforth D, Yates M, Lall K, Sheikh A, Shipolini A, Yap J, Uppal R. Are biomarkers better at predicting cord ischaemia than neuromonitoting techniques in thoracoabdominal aortic aneurysm repair. (SCTS Annual Meeting & Cardiothoracic Forum, Belfast, March 2017).
   

 3. Antoniou A, Bashir M, Shaw M, Harky A, Yates M, Mariscalco G, Ballmforth D, Awad W, Shipolini A, Yap J, Tsang V, Oo A, Uppal R. Reopeoperations in aortic root surgery –United Kingdom experience with focus on outcomes and survival. (SCTS Annual Meeting & Cardiothoracic Forum, Belfast, March 2017).
   

 4. Antoniou A, Bashir M, Harky A, Mariscalco G, Yap J, Awad W, Roberts N, Shipolini A, Oo A, Uppal R. Surgery for acute Type A dissection with extended arch replacement: the UK experience with 198 patients. (SCTS Annual Meeting & Cardiothoracic Forum, Belfast, March 2017).
   

 5. Antoniou A, Bashir M, Harky A, Shaw M, Yap J, Shipolini A, Lall K, Awad W, Uppal R, Oo A. Effects of gender differences in patients undergoing surgery for acute Type A dissection in the UK. (SCTS Annual Meeting & Cardiothoracic Forum, Belfast, March 2017).
   

 6. Bashir M, Antoniou A, Harky A, Shaw M, Khosravi A, Yates M, Adams B, Wold-man S, Wong K, Di Salvo C, Kolvekar S, Yap J, Uppal R. Epidemiology, characteristics, and outcomes of infective endocarditis in east London: a cohort study of 654 patients over 10 years. (SCTS Annual Meeting & Cardiothoracic Forum, Belfast, March 2017).
   

 7. Bashir M, Harky A, Antoniou A, Sheikh A, Di Salvo C, Edmondson S, Yap J, Oo A, Uppal R. The UK’s perspective of acute Type A aortic dissection in septuagenarians and octogenarians. (SCTS Annual Meeting & Cardiothoracic Forum, Belfast, March 2017).
   

 8. Bashir M, Antoniou A, Harky A, Mariscalco G, Yap J, Wong K, Edmondson S, Oo A, Uppal R. Effects of hospital volume and aortic segments in- hospital mortality for patients with thoracic aortic disease in England. (SCTS Annual Meeting & Cardiothoracic Forum, Belfast, March 2017).
   

 9. Harky A, Szczeklik M, Antoniou A, Gupta P, Roberts N, Shipolini A, Edmondson S, Uppal R. Who needs consenting for permanent pacemaker implantation post cardiac surgery? (SCTS Annual Meeting & Cardiothoracic Forum, Belfast, March 2017).
   

 10. Bashir M, Adams B, Antoniou A, Harky A, ShawM, Balmforth D, Khosravi A, Mariscalco G, Lall K, Roberts N, Shipolini A, Oo A, Uppla R. Chronic Type B aortic dissection: a perspective on the UK Open Surgical Outcomes. (SCTS Annual Meeting & Cardiothoracic Forum, Belfast, March 2017)
   

 11. Gresiou M, Sarridou D, Antoniou A: Late tamponade and interesting tran-esophageal ECHO findings after mechanical mitral valve and tricuspid valve replacement {(Perioperative management –theatres and ICU) ACTA/SCTS Annual Meeting and Cardiothoracic Forum, London, 2016}
   

 12. Milburn K, Bapat V, Antoniou A, Thomas M: valve-in-valve implantation: is this the new standard for degenerated bioprostheses? (ACTA/SCTS Annual Meeting and Cardiothoracic Forum 2015, Manchester, March 2015)
   

 13. Antoniou A, Baltayiannis N, Mitsos S, Anagnostopoulos D, Bolanos N, Chatzimichalis A: Bronchial washing prior or after brushing and forceps biopsy in the diagnosis of endoscopically visible lung cancer (7th Congress of Balkan Union of Oncoloy, Izmir, Turkey, 16-19 October 2008)
   

 14. Antoniou A, Nikolouzos S, Baltayiannis N, Magoulas D, Kontogiannopoulos C, Bolanos N, Anagnostopoulos D, Kaya A, Georgiannakis E, Kayiani E, Chatzimichalis A: Tracheoesophageal fistulas of malignant origin: treatment with expandable wall stents (18th World Congress- World Society of Cardiothoracic Surgeons, Kos, Greece, 30/4-3/5 2008)
   

 15. Antoniou A, Georgiannakis E, Kalokerinou A, Baltayiannis N, Tsopela E, Nikolouzos S, Giannopoulou A, Anagnostopoulos D, Bolanos N, Michaloliakou C, Chatzimichalis A: Quality of life of patients with lung cancer after lobectomy and pneumonectomy (18th World Congress- World Society of Cardiothoracic Surgeons, Kos, Greece, 30/4-3/5 2008)
   

Ανακοινώσεις σε Πανελλήνια Συνέδρια
 1. Αντωνίου Α, Μούρτζης Ν, Κυριαζής Χ, Οικονομίδου Σ, Παναγιώτου Μ: Απώτερα αποτελέσματα επεμβάσεων ανακατασκευής της αριστεράς κοιλίας (9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος-Καρδιάς–Αγγείων, Θεσσαλονίκη 23-24 Νοεμβρίου 2012)
   

 2. Σαμανίδης Γ, Αντωνίου Α, Μητσός Σ, Περρέας Κ, Καλόγρης Π, Δημητρίου, Αμανατίδης Γ, Μιχάλης Α: Τα βραχυπρόθεσμα και μακρυπρόθεσμα αποτελέσματα της ενδαρτηρεκτομής του προσθίου κατιόντος κλάδου (LAD) στη διάχυτη στεφανιαία νόσο (31ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 21-23 Οκτωβρίου 2010)
   

 3. Αντωνίου Α, Μπαλταγιάννης Ν, Καστρινάκη Κ, Αναγνωστόπουλος Δ, Μπολάνος Ν, Μητσός Σ, Χατζημιχάλης Α: Iδιοπαθές μη πνευμονικό οίδημα μετά απο πνευμονεκτομή (11ο Θεματικό Συνέδριο, Εντατική Θεραπεία και Επείγουσα Ιατρική: κλινικές περιπτώσεις και σπάνια νοσήματα, Αθήνα 2008)
   

 4. Αντωνίου Α, Σφηκάκης ΠΓ, Ιατρέλη Ι, Παύλου Σ, Λαρεντζάκη Α,Παυλόπουλος Φ: Στρατηγική διεγχειρητικής αντιμετώπισης του χειρουργικού ασθενούς που δε συναινεί στη μετάγγιση αίματος και παραγώγων αυτού (25ο  Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα 22-26 Νοεμβρίου 2006)
   

 5. Σφηκάκης Π, Αντωνίου Α, Οικονομίδου Ε, Λιάκος Χ, Κοντοστόλης Σ, Βλάσσης Θ :Μείζονες λαπαροτομίες χωρίς τη χρήση παραγώγων αίματος (25Ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα 22-26 Νοεμβρίου 2006).
   

Posters σε Διεθνή Συνέδρια
 1. Antoniou A, Bashir M, Yates M, Mariscalco G, Balmforth D, Awad W, Shipollini A, Yap J, Tsang V, Oo A, Uppal R: Re-operations in aortic root surgery- United Kingdom experience with focus on outcomes and survival (SCTS Annual Meeting & Cardiothoracic  Forum, Belfast, March 2017)
   

 2. Bashir M, Antoniou A, Harky A, Shaw M,Khosravi A, Martin Y, Adams B,Wold-man S, Wong K, Di Salvo K: Epidemiology, characteristics and outcome of infect-ive endocarditis in East London: A Cohort study of 654 patients of 10 years (SCTS Annual Meeting & Cardiothoracic  Forum, Belfast, March 2017)
   

 3. Attia R, Papalexopoulou N, Hancock J, Young C, Antoniou A, Thomas M, Bapat V: Successful treatment of failing biological prosthesis due to “stent creep” with valve-in-valve transcatheter aortic valve implantation (ACTA/SCTS Annual Meeting and Cardiothoracic Forum 2015, Manchester, March 2015)
   

 4. Samanidis G, Antoniou A, Dimitriou S, Michalis A: Cardiac myxoma-18 years’ experience (5th International Meeting of the Onassis Cardiac Surgery Center, Athens, Greece, 16-18 September 2010)
   

 5. Antoniou A, Mitsos S, Khoury M, Dimitriou S, Kalogris P, Amanatisdis G, Perreas K, Michalis A: Risk factor analysis and long term survival in 398 consecuive modified Bentall operations ((5th International Meeting of the Onassis Cardiac Surgery Center, Athens, Greece, 16-18 September 2010)
   

Posters σε Πανελλήνια Συνέδρια
 1. Αντωνίου Α, Μούρτζης Ν, Κυριαζής Χ, Οικονομίδου Σ, Παναγιώτου Μ: Ενδοπερικαρδιακή βρογχογενής κύστη: ένα τυχαίο εύρημα κατά τη διάρκεια καρδιοχειρουργικής επέμβασης (9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος-Καρδιάς–Αγγείων, Θεσσαλονίκη 23-24 Νοεμβρίου 2012)
   

 2. Αντωνίου Α, Μούρτζης Ν, Κυριαζής Χ, Οικονομίδου Σ, Παναγιώτου Μ: Χρόνιος διαχωρισμός ως επιπλοκή εξωτερικής ενίσχυσης μετρίως διατεταμένης ανιούσης αορτής (9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος-Καρδιάς–Αγγείων, Θεσσαλονίκη 23-24 Νοεμβρίου 2012)
   

 3. Σφηκάκης ΠΓ, Οικονομίδου ΕΜ, Αντωνίου Α, Λιάκος ΧΑ, Κοντοστόλης ΒΣ, Βλάσσης ΘΑ: Μείζονες κοιλιακές επεμβάσεις χωρίς τη χρήση αίματος (25Ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα 22-26 Νοεμβρίου 2006)