Σχετικά με τον Ιατρό

Ο Dr Αντωνίου Αθανάσιος είναι Καρδιοχειρουργός στο Νοσοκομείο Ευρωκλινική Αθηνών. Επέστρεψε στην Ελλάδα έχοντας λάβει μια πολυετή,υψηλής ποιότητας, εκπαίδευση στην ειδικότητα του σε διεθνώς  καταξιωμένα Νοσοκομεία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αμερικής. Η Καρδιοχειρουργική, ως ειδικότητα, τον γοήτευσε γιατί αφενός θεωρούσε ότι είναι μια απο τις λίγες ειδικότητες της Ιατρικής που συνέβαλαν άμεσα στο να αυξηθεί το προσδόκιμο επιβίωσης του ανθρώπου αλλά και γιατί παρατηρώντας την άριστη ποιότητα ζωής των ασθενών μετά απο μια επέμβαση καρδιάς, θεωρούσε ότι ανταποκρίνεται πλήρως στην έννοια του "θεραπεύειν". Ωστόσο καθοριστική για την επιλογή της Καρδιοχειρουγικής ως ειδικότητας του, υπήρξε και η γνωριμία του κατά τα χρόνια των σπουδών του με τον αείμνηστο Καθηγητή Π. Σπύρου, ο οποίος με το πάθος του και την αδιαμφισβήτητη χειρουργική του δεινότητα, τον ενέπνευσε στο να ακολουθήσει το δύσκολο μα και συνάμα συναρπαστικό δρόμο της ειδικότητας αυτής.

Στο Νοσοκομείο Ευρωκλινική πραγματοποιούνται, υπο τις πιο αυστηρές προϋποθέσεις, επεμβάσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της Καρδιοχειρουργικής Ενηλίκων, με εξαιρετικά χαμηλή νοσηρότητα και  θνητότητα, κάτωθεν ακόμη και των διεθνώς προβλεπομένων. Ο κ Αντωνίου  και ο σημαντικός αριθμός έμπειρων συναδέλφων του, όλων των ειδικοτήτων που τον πλαισιώνουν, μελετούν διεξοδικά τον ιατρικό φάκελο κάθε "υποψηφίου" προς καρδιοχειρουργική επέμβαση ασθενή  (Heart Team), ενώ άμεσα μετεγχειρητικά η παρακολούθηση των ασθενών είναι συστηματική και πραγματοποιείται αποκλειστικά απο τον κ Αντωνίου και τους Ιατρούς της ομάδος  του.